تغییرات نرم‌افزار مدیریت کالا وانبار کیان

RMC-9768

نسخه پچ : 5360

در مدیریت کالا و انبار ← چاپ بارکد کالا ← گزینه انتخاب قیمت تولید کننده اضافه شده است.

با انتخاب این گزینه ستون قیمت تولید کننده بعد از شرح کالا اضافه خواهد شد.

همچنین جهت چاپ قیمت تولید کننده، فیلد Supplier Amount اضافه شده است.

RMC-9733

نسخه پچ : 5359

در مدیریت کالا و انبار ← قسمت های : تغییر قیمت کالا ها، تغییر قیمت تعدادی(درخواست و چاپ)گزینه های قیمت تولید کننده و قیمت تولید کننده فعلی اضافه شده است.

نکته : تکمیل این فیلد ها اختیاری می باشد.

همچنین دکمه “محاسبه مقدار بر اساس قیمت تولید کننده و سود توافقی ” نیز در فرم های بالا اضافه شده است.

با انتخاب این گزینه ستون مقدار بر اساس درصد سود توافقی کل(درصد سود توافقی پایه+ویژه) محاسبه می شود .

در مدیریت کالا و انبار ← تعریف کالای جدید، فرم اطلاعات کالا فیلد قیمت تولید کننده اضافه شده است.

در مدیریت کالا و انبار ← فرم اطلاعات کالا، تاریخچه و کنترل قیمت، فیلد قیمت تولید کننده اضافه شده است.

امکان ثبت قیمت تولید کننده از طریق فایل اکسل در فرم تغییر قیمت کالاها نیز اضافه شده است.

فرمت وارد سازی :

بارکد،قیمت،تعداد،قیمت تولید کننده

 

 

RMC-9726

نسخه پچ : 5337

در مدیریت کالا و انبار ← جستجوی کالا (در همه فرم ها)، گزینه “کالاهای دارای تغییر قیمت تعدادی” اضافه شده است.

نکته : این گزینه فقط در سرور فروشگاه و ایستگاه های کاری زیرمجموعه سرور فروشگاه قابل مشاهده خواهد بود و در سرور کمپانی نمایش داده نمی شود.

RMC-9696

نسخه پچ : 5337

در مدیریت کالا و انبار ← چاپ بارکد کالا، در صورتی که کانفیگ “چاپ بارکد جدید” “بلی” انتخاب شده باشد، فقط درصد مالیات نمایش داده می شود.

برای طراحی لیبل نیز از گزینه Taxpercent استفاده می شود.

RMC-9675

نسخه پچ : 5345

در حال حاضر:

اگر کانفیگ “کنترل قیمت و تعداد کالا در سند تغییر قیمت تعدادی” بلی باشد،

قیمت جدید با دو ستون قیمت قبلی 1 و قیمت قبلی 2 مقایسه می شود و اگر کمتر از حداقل یکی از این دو قیمت بود سیستم پیغام خطا می دهد و اجازه ثبت داده نمی شود .

اما پس از تغییر:

در صورتی که کانفیگ “کنترل قیمت و تعداد کالا در سند تغییر قیمت تعدادی” بلی انتخاب شده باشد،در تغییر قیمت تعدادی فقط می توان “قیمت قبلی 1 و یا قیمت قبلی 2” را وارد نمود در غیر اینصورت با خطا مواجه خواهد شد.

RMC-9651

نسخه پچ : 5290

در مدیریت کالا و انبار ← تغییر قیمت تعدادی ← غیر فعال سازی تغییر قیمت تعدادی، امکان فیلتر کردن جستجو بر اساس نام کالا اضافه شده است.

RMC-9625

نسخه پچ : 5292

در مدیریت کالا و انبار ← با انتخاب هر کالای واریته امکان ویرایش گروه مالیاتی متفاوت از کالا پدر اضافه شده است.

نکته : به صورت پیش فرض کالاهای واریته از گروه مالیاتی پیش فرض سیستم استفاده می کنند.

RMC-9522

نسخه پچ : 5256

کانفیگ جدیدی با عنوان “اجازه انبار منفی در اسناد کاهشی/افزایشی و شمارش معیوبی” به سیستم اضافه شده است.

در صورت خیر بودن مقدار این کانفیگ، علاوه بر کنترل موجودی منفی در اسناد کاهشی افزایشی، سند شمارش معیوبی نیز کنترل می شود. در صورتی که مقدار موجودی معیوب وارد شده در سند باعث منفی شدن موجودی کالا شود خطای “موجودی معیوب کالاهای زیر بیشتر از تعداد جاری است” نمایش داده خواهد شد.

RMC-9519

نسخه پچ : 5274

کانفیگ جدیدی با عنوان “مقدار پیش فرض محاسبه مالیات در سند فروش عمده و فاکتور برگشتی” به سیستم اضافه شده است.

1- بدون مالیات :

2- قیمت فروش شامل مالیات باشد : چک باکس “قیمت فروش شامل مالیات می باشد ” بصورت پیش فرض در سند فروش عمده و فاکتور برگشتی تیک خورده است.

3- مالیات به قیمت فروش اضافه شود : چک باکس “مالیات بر ارزش افزوده” بصورت پیش فرض در سند فروش عمده و فاکتور برگشتی تیک خورده است.

RMC-9478

نسخه پچ : 5255

دسترسی جدیدی با عنوان “نمایش موجودی کالا در فرم جستجوی کالا” و کد منبع “24111” به سیستم اضافه شده است.

RMC-9393

نسخه پچ : 5248

دو کانفیگ جدید جهت کنترل قیمت و تعداد، در تغییر قییمت های تعدادی به سیستم اضافه شده است.

1- “کنترل قیمت و تعداد کالا در سند تغییر قیمت تعدادی” : در صورتی که کانفیگ “کنترل قیمت و تعداد کالا در سند تغییر قیمت تعدادی” بلی باشد دو ستون قیمت قیلی 1 و قیمت قبلی 2 به فرم تغییر قیمت تعدادی اضافه می شود.

در این شرایط، مقدار قیمت جدید با دو ستون قیمت قبلی 1 و قیمت قبلی 2 مقایسه می شود و اگر کمتر از حداقل یکی از این دو قیمت بود،اجازه ثبت این سند داده نمی شود.

مثال:اگر قیمت قبلی 1 1000 و قیمت قبلی 2 2000 بود، نمیتوانید مقدار قیمت را کمتر از 1000 ثبت کرد.

دسترسی با کد منبع 220071 و عنوان “ثبت تغییر قیمت تعدادی بدون کنترل قیمت و تعداد”نیز به سیستم اضافه شده.

مقدار پیش فرض این دسترسی False است. در صورت داشتن این دسترسی کاربر می تواند سند تغییر قیمت تعدادی را بدون محدودیت های ذکر شده در بالا تصویب کند.

2- “حداکثر مقدار بیشتر از موجودی کالا برای کنترل تعداد کالا در سند تغییر قیمت تعدادی”

در این کانفیگ عددی به عنوان تعداد پیشفرض وارد خواهد شد. در این شرایط، حداکثر تعداد وارد شده جهت درخواست تغییر قیمت کالا نباید از (ستون موجودی کالا + مقدار کانفیگ) بیشتر باشد.

RMC-9382

نسخه پچ : 5248

مدیریت کالا و انبار

در ماژول مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← انتقال فوری بین فروشگاهی ← هر سه مرحله “درخواست،خروج و ورود” امکان اسکن بسته کالا در پنجره وارد سازی سریع فراهم شده است.

RMC-9367

نسخه پچ : 5248

مدیریت کالا و انبار

در ماژول مدیریت کالا و انبار ← چاپ بارکد کالا ← طراحی و ویرایش الگوی بارکد،امکان اضافه کردن موارد زیر به لیبل فراهم شده است.

نام کالای پدر = ParentItemName

بارکد کالای پدر = ParentItemBarcode

قیمت فروش کالای پدر = ParentItemPermanentPrice

قیمت حراج کالای پدر = ParentItemTemporaryPrice

درصد تخفیف کالای پدر = ParentItemDiscountPercent

شماره جایگزین کالای پدر = ParentExternalItemID

نکته :در صورتی که کالای واریته به فرم اضافه شود می توان شماره جایگزین کالای پدر آن را در چاپ لیبل مشاهده و استفاده نمود.

RMC-9364 نسخه پچ : 5248 مدیریت کالا و انبار در ماژول مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← فروش عمده/برگشتی ← فروش عمده، نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده تغییر کرده است.

RMC-9338

نسخه پچ : 5248

مدیریت کالا و انبار

در ماژول مدیریت کالا و انبار ← تعریف کالا ← صفحه نمایش اطلاعات کالاها، گروه مالیاتی اضافه شده است.

RMC-9277

نسخه پچ : 5248

مدیریت کالا و انبار

در ماژول مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← سفارش ← دریافتی یا دریافتی فوری، کاربر می تواند پس از ثبت سند،خروجی فایل اکسل کالاهای انتخاب شده با مشخصات کامل و قیمت مصرف کننده را در اختیار داشته باشد.

RMC-9248

نسخه پچ : 5248

مدیریت کالا و انبار

در ماژول مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← عملیات انبار ← انبارگردانی، امکان وارد سازی چندین فایل به صورت همزمان در سند انبارگردانی فراهم شده است.

RMC-9244

نسخه پچ : 5248

دسترسی با کد منبع 5336 و عنوان”ویرایش تاریخ فاکتور مرجوعی” اضافه شده است.

ماژول مدیریت کالا و انبار ← فاکتور خرید ← فاکتور تامین کننده کالا ← “فاکتور مرجوعی”

هنگامی که دسترسی کد منبع 5336 خیر باشد و کاربر اقدام به ثبت فاکتور مرجوعی نماید، امکان ویرایش تاریخ(فاکتور و مرجوعی) را نخواهد داشت.

RMC-9226

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار

اضافه شدن چاپ جدید به بخش سفارشات و دریافتی
لازم است کانفیگ قالب چاپ اسناد انبار مقدار Detailedبپذیرد انگاه چاپ به شکل زیر تغییر می یابد. فرمول ستون ها: قیمت واحد: قیمت تمام شده در کاتالوگ درصد تخفیف: تخفیف پیش فرض تامین کننده مبلغ تخفیف: (تعداد سفارش * قیمت واحد)- 9% قیمت تمام شده واحد: (تعداد سفارش * قیمت واحد)- مبلغ تخفیف / تعداد سفارش + تعداد جایزه حاشیه سود: قیمت کالا – قیمت تمام شده واحد درصد حاشیه سود: حاشیه سود / قیمت تمام شده واحد*100 قیمت مصرف کننده: وارد شده در کاتالوگ قیمت کالا: قیمت فروش کالا (بدون در نظر گرفتن حراج کالا) درصد: قیمت مصرف کننده – قیمت کالا / قیمت مصرف کننده مجموع ریال : قیمت واحد * تعداد سفارش – مبلغ تخفیف

RMC-9222

نسخه پچ : 5337

در مدیریت کالا و انبار ← فرم اطلاعات کالا ← قسمت بسته کالا، امکان انتخاب یکی از بسته های تعریف شده به عنوان بسته پیش فرض اضافه شده است.

در کالاهایی که بیش از یک بسته برای آنها تعریف شده است، می توان یکی از بسته ها را به عنوان پیش فرض انتخاب نموده، تا در فرم های انبار بسته پیش فرض نمایش داده شود.

RMC-9191

نسخه پچ : 5248

در ماژول مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← تعریف انبار ← فعال سازی کالا در انبار، فلگ جدیدی با عنوان”اجبار در ثبت درخواست درخواست انتقال فوری” اضافه شده است.

اگر فلگ “اجبار در ثبت درخواست انتقال فوری” در فرم فعال سازی کالا در انبار انتخاب شده باشد، برای این کالا در این انبار نمی توان به صورت مستقیم سند خروج انتقال فوری ثبت نمود. و باید حتما یک درخواست خروج برای آن ثبت شود.

نکته : در این شرایط، در سند خروج فوری، کالا نمایش داده نمی شود.

همچنین یک کانفیگ جدید در سطح شرکت با نام”پیش‌فرض اجبار در ثبت درخواست انتقال فوری” اضافه شده است. در صورت خیر یا بلی کردن این کانفیگ، پیش فرض مقدار فلگبرای کالاها تنظیم خواهد شد.

RMC-9189

نسخه پچ : 5248

مدیریت کالا و انبار

ماژول مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← انتقال فوری بین فروشگاهی ← زمان ثبت درخواست خروج و خروج کالا، امکان انتخاب انبار در فروشگاه مقصد فراهم شده است.

RMC-9183

نسخه پچ : 5248

مدیریت کالا و انبار

در ماژول مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← فروش عمده/برگشتی ← سفارش مشتری و فروش عمده، فیلد جدیدی با عنوان “تغییر قیمت درصدی از خرید” اضافه شده است.

RMC-9108

نسخه پچ : 5156

مدیریت کالا و انبار

در ماژول مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← فاکتور خرید ← فاکتور دریافتی، فیلد جدیدی با عنوان “مبلغ قابل پرداخت به تامین کننده” اضافه شده است.

RMC-8973

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار

در ماژول مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← سفارش ← دریافتی ← امکان اسکن بسته کالا در اسناد دریافتی فراهم شده است.

RMC-8968

نسخه پچ : 5120

مدیریت کالا و انبار

در ماژول مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← سفارش ← فرم های دریافتی و دریافتی فوری “ستون تاریخ انقضاء” اضافه شده است.

RMC-8927

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار

در ماژول مدیریت کالا و انبار ← قوانین فروش ← تخفیف پلکانی روی کالا ← امکان وارد سازی گروهی فراهم شده است.

در قوانین فروش، تخفیف پلکانی روی کالا، امکان وارد سازی گروهی فراهم شده است.

فرمت وارد سازی:
بارکد،آستانه،درصد یا مقدار کاهش قیمت

RMC-8878

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار

در ماژول مدیریت کالا و انبار ← تامین کنندگان ← اطلاعات قراردادی ←2 فیلد جدید “هزینه تعریف کالای جدید” و “درصد قرعی کشی” اضافه شده است.

در فرم تعریف تامین کننده، 2 فیلد جدید اضافه شده است.
– هزینه تعریف کالای جدید
– درصد قرعی کشی
همچنین چک باکسی در فرم اضافه شده که مشخص خواهد کرد، فیلد های “درصد تخفیف پیش فرض” “درصد تبلیغات” “درصد مارجین” “درصد دزدبری” “درصد قرعه کشی” در فاکتور خرید لحاض شود یا خیر.

RMC-8874

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار

در ماژول مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← تعریف انبار ←فعال سازی کالا در انبار ← 3 فیلد جدید “حداقل روز میانگین فروش” و “تعداد روز میانگین فروش” و “حداکثر خروج بیشتر از درخواست خروج فوری” اضافه شده است.

در فرم فعال سازی کالا در انبار 3 فیلد جدید اضافه شده است.
– حداقل روز میانگین فروش
– تعداد روز میانگین فروش
– حداکثر خروج بیشتر از درخواست خروج فوری

RMC-8752

نسخه پچ : 5035

مدیریت کالا و انبار

در ماژول مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← انتقالات و در مرحله ورود(انتقال از طریق مرکز-انتقالات داخلی-انتقالات فروشگاه به فروشگاه-انتقال از طریق مرکز پخش-انتقال فوری بین فروشگاهی)، کلید “حذف مقادیر ورودی” اضافه شده است.

این دکمه در مرحله ورود تمامی اسناد انتقالی،بجز ورود داخلی کالا و ورود کالاهای مجموعه ای اضافه شده است.عملکرد این دکمه بدین صورت است که با زدن کلید”حذف مقادیر ورودی” مقدار ستون “تعداد ورودی” و “تعداد بسته ” صفر می شود و کاربر می تواند با واردسازی فایل تعداد جدید را واردسازی کند.

RMC-8680

نسخه پچ : –

مدیریت کالا انبار ← تعریف کالا ← انتخاب کالا ← اطلاعات قیمت ← درصد سود توافقی در فرم تعریف کالا تبدیل به سه فیلد شده است.

درصد سود توافقی در فرم تعریف کالا تبدیل به سه فیلد شده است.
“درصد سود توافقی مازاد” و “درصد سود توافقی پایه” و “درصد سود توافقی کل”
همواره فرمول زیر برقرار است:

“درصد سود توافقی مازاد” + “درصد سود توافقی پایه” = “درصد سود توافقی کل”

RMC-8598

نسخه پچ : 4989

مدیریت کالا و انبار

در ماژول مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← انتقال فوری بین فروشگاهی ← خروج از فروشگاه (فوری) “چاپ بر اساس لیبل کالا” اضافه شده است.

RMC-8542

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار

در ماژول مدیریت کالا و انبار ← تعریف کالا ← انتقال فوری بین فروشگاهی ← دو ستون جدید با نام های “فعال سازی گردش کالا” و “فعال سازی سفارش” اضافه شده است.

در فرم تعریف کالا،به تب “وضعیت کالا در انبار” دو ستون جدید با نام های “فعال سازی گردش کالا” و “فعال سازی سفارش” اضافه شده است.

RMC-8527

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار

در ماژول مدیریت کالا و انبار ← الگو مشخصات کالا ← الگو ← امکان جدید “امکان تغییر نام و شرح الگو فراهم شده است” اضافه شده است.

RMC-8420

نسخه پچ : 4970

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← پس از تصویب شدن سند سفارش به تامین کننده، گزینه “ارسال پست الکترونیک” اضافه شده است.

RMC-8388

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت کالا و انبار ← انتساب هزینه کالای تامین کنندگان ←قراردادهای جانشین ← بخش جدیدی با نام “قراردادهای جانشین” اضافه شده است.

در قسمت انتساب کالای تامین کننده نود بخش جدیدی اضافه شده است با نام “قراردادهای جانشین”
با راست کلیک روی این نود، سه منوی ( قرارداد جانشین پایه موقت جدید – قرارداد جانشین محلی جدید – قرارداد جانشین محلی موقت جدید ) نمایش داده می شود.
دسترسی های تعاریف این سه نود به زیر دسترسی با کد منبع 1098 اضافه شده است(1099و10100و10101)
– قرارداد جانشین پایه موقت جدید : زمان شروع و پایان دارد. برای تمام فروشگاه ها ثبت می شود. در سرور فروشگاه همیشه غیرفعال است.
– قرارداد جانشین محلی جدید : زمان شروع دارد. برای فروشگاه های مشخص ثبت می شود. در سرور فروشگاه با داشتن دسترسی قابل ثبت برای همان فروشگاه می باشد.
*فرمت واردسازی فایل به این شکل است:بارکد،مقدار کاتالوگ جانشین،قیمت مصرف کننده
– قرارداد جانشین محلی موقت جدید :زمان شروع و پایان دارد. برای فروشگاه های مشخص ثبت می شود. در سرور فروشگاه با داشتن دسترسی قابل ثبت برای همان فروشگاه می باشد.
* تمامی فرم ها دارای لینک “رویدادها” می باشند. با زدن این لینک فرم تصویر (رویدادها) باز شود.
* برای ثبت قرارداد جانشین، باید کالا کاتالوگ فعال داشته باشد.
* نوع کاتالوگ جانشین،

RMC-8307

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← تعریف انبار ← فعالسازی کالا در انبار ← به فرم فعالسازی کالا در انبار ستون های “تامین از انبار” و “تامین مستقیم از انبار تامین کننده” اضافه شده است.

به فرم فعالسازی کالا در انبار ستون های: تامین از انبار تامین مستقیم از انبار تامین کننده اضافه شده است.
1- حداقل موجودی فیزیکی کالا در انبار (بسته) >> امکان انتخاب از لیست تعداد بسته های تعریف شده برای کالا
2- حداقل موجودی فیزیکی کالا در انبار (تعداد بسته)
3- حداقل موجودی فیزیکی کالا در انبار (تعداد) >> حاصل ضرب ستونهای 1 و 2 در این ستون نمایش داده شود. و امکان ویرایش توسط کاربر را نیز داشته باشد.
4- حداکثر موجودی فیزیکی کالا در انبار (بسته) >> امکان انتخاب از لیست تعداد بسته های تعریف شده برای کالا
5- حداکثر موجودی فیزیکی کالا در انبار (تعداد بسته)
6- نام ستون “حداکثر موجودی کالا در انبار” تغییر کند به “حداکثر موجودی فیزیکی کالا در انبار (تعداد)” >> حاصلضرب ستونهای 4 و 5 در این ستون نمایش داده شود. و امکان ویرایش توسط کاربر را نیز داشته باشد.

RMC-8282

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت کالا و انبار ← تغییر گروهی مرجع قیمت ←امکان جدیدی “تغییر گروهی مرجع قیمت” اضافه شده است.

امکان تغییر گروهی مرجع قیمت برای بیش از یک گروه فروشگاهی فراهم شده است.

RMC-8257

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار← تعریف انبار ←امکان تعریف “درگاه خروجی انبار” و “لیبل های انبار” اضافه گردید.

 ویرایش انبار دو پنجره اضافه گردیده است ، که امکان اضافه نمودن، درگاه خروجی انبار و لیبل های انبار را محیا می کند،

RMC-8388

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت کالا و انبار ← تعریف کالا ← بسته های کالا ← جزئیات بسته کالا ← بخش جدیدی با نام “وزن بسته” و “ابعاد بسته” اضافه شده است.

به تب جزئیات کالای بسته، وزن بسته و ابعاد بسته اضافه شده است.

RMC-8104

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت کالا و انبار ← تامین کنندگان ← گروه های کالا ← به فرم تامین کننده تب جدیدی با نام ” گروه کالا ” اضافه شده است.

به فرم تامین کننده تب جدیدی با نام “گروه کالا” اضافه شه است.
در این فرم گروههای کالایی که تامین کننده تامین می کند انتخاب می شود و به ازای هر گروه “درصد مارجین” و “دوره پرداخت” تعیین می شود.
با زدن کلید اضافه فرم گروه بندی های کالا باز می شود و کاربر می تواند از لیست باز شده گروههای مورد نظر خود را انتخاب کند.
دسترسی جدید با نام “نمایش تب گروه کالا” زیر کد منبع 24003 برای این تب اضافه شده است. دسترسی به صورت پیش فرض غیرفعال باشد.

RMC-8038

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← فروش عمده/برگشتی ← بدر فروش عمده،امکان اضافه کردن هزینه به صورت ردیفی اضافه شد.

1-در فروش عمده،امکان اضافه کردن هزینه به صورت ردیفی اضافه شد.
2-امکان اضافه کردن هزینه به همراه دلیل به زیر فاکتور اضافه گردید.(هزینه های شامل مالیات و غیر موثر در مالیات ).
در عملیات حسابداری1-جمع کل هزینه های ردیفی فروش عمده . 2-جزئیات هزینه فروش عمده

RMC-8025

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ←فروش عمده / برگشتی ← فاکتور برگشتی ← سه فیلد “هزینه ردیفی“، “هزینه فاکتور” به تفیکیک دلیل به فاکتور برگشت از فروش اضافه شده است

به فاکتور برگشت از فروش عمده سه فیلد هزینه ردیفی، هزینه فاکتور به تفیکیک دلیل اضافه شده است
در مدیریت کالا و انبار -فروش عمده/برگشتی برگشت ازفروش عمده
1-اضافه کردن هزینه ردیفی به صورت درصدی و مبلغی.
2-اضافه شدن هزینه کل فاکتور به همراه دلیل .

RMC-8007

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← تعریف انبار ← انتخاب انبار مدنظر ← گزینه ی “متوقف سازی عملیات انبار” اضافه شده است.

در قسمت “تعریف انبار” با کلیک راست روی هر انبار گزینه ی “متوقف سازی عملیات انبار” اضافه شده است.

بصورت پیش فرض دسترسی این فرم و ویرایش آن false است
کاربر باید لیست اسنادی که میخواهد ثبت آنها را در این انبار متوقف کند تیک بزند و کلید متوقف سازی انبار را انتخاب کند. با این کار وضعیت انبار تغییر میکند به متوقف
متوقف شدن انبار به این معنی ست که امکان تصویب و ابطال و اصلاح اسنادی که کاربر انتخاب کرده باشد برای این انبار ، در سطح کمپانی و فروشگاه وجود نخواهد داشت. در واقع کلیه تغییرات باید به کمپانی مسیج شود تا عملیات انبار را روی انبار مورد نظر در سطح کمپانی نیز غیرفعال کند.
کاربر میتواند در همه ی مواقع (چه انبار متوقف باشد چه فعال) مشخصه های داخل این فرم ( شامل چک باکس های عملیات انبار، چک باکس اتمام متوقف سازی با تصویب سند انبارگردانی) را تغییر دهد (و این تغییرات مسیج می شود) بدون اینکه لازم باشد وضعیت انبار تغییر کند
 اگر چک باکس “اتمام متوقف سازی با تصویب سند انبارگردانی” فعال باشد به این معنی ست که: زمان متوقف بودن انبار با تصویب اولین سند انبارگردانی برای این انبار، انبار فعال میشود. اگر این چک باکس انتخاب نشده باشد، اگر انبار را متوقف کنیم، تا زمانی که به صورت دستی آن را فعال نکنیم فعال نمی شود.

RMC-7922

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت کالا و انبار ← تامین کنندگان ← اطلاعات تامین کنندگان ← گروه های کالا ← ستونی به نام “مدت نحویل سفارش (روز)” اضافه شده است.

در تب گروه کالا ، تامین کننده ستونی به نام “مدت نحویل سفارش (روز)” اضافه شده است.

RMC-7856

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← سفارش ← اضافه شدن ستون جدیدی به پیشنهاد سفارش “جهت نمایش تعداد درخواست خروج کالا از فروشگاه ها” ستونی به فرم پیشنهاد سفارش اضافه شده است که به ازای هر کالا مجموع تعداد درخواست های خروج در انتقالات فوری آن کالا را از فروشگاه نمایش می دهد. این ستون بین ستونهای میانگین فروش روزانه و پیشنهاد سفارش قرار دارد برای این ستون در کانفیگ “ستون های فعال پیشنهاد سفارش” یک عدد در نظر گرفته شده است این ستون در محاسبه ی پیشنهاد سفارش موثر نیست. کانفیگی به نام کانفیگ “تعداد روزهای موثر برای نمایش درخواست خروج فوری در پیشنهاد سفارش” اضافه شده است که مدت نمایش پیش فرض درخواست ها در آن تنظیم گردد و به صورت پیش فرض 30 روزه است .

RMC-7842

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت کالا و انبار ← متعریف کالا ← فیلدهای جدید “کد محصول، کد بهره برداری، کد بهداشت” به فرم اطلاعات کالا اضافه شده است. به فرم اطلاعات کالا، تب اطلاعات کلی سه فیلد اطلاعاتی جدید با نام های زیر اضافه شده است: کد محصول پروانه بهداشت پروانه بهره برداری * مقادیر این فیلدها به صورت پیش فرض خالی می باشند. * این فیلدها حاوی مقادیر از نوع عدد خواهند بود. حداکثر 16 کاراکتر می توان در این فیلدها وارد نمود.

RMC-7827

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← امکان جدید “جستجوی کالا به صورتی که دقیقا عبارت مورد نظر را با همان ترتیب کلمات جستجو کند” اضافه شده است. امکان جستجوی کالا به صورتی که دقیقا عبارت مورد نظر را با همان ترتیب کلمات جستجو کند. این امکان در RMC فراهم شده است. 1- به فرم جستجوی کالا در کالا و انبار کنار فیلتر نام کالا و نام در صندوق فروش چک باکس جدید با نام “جستجوی مشابه” اضافه شده است. این چک باکس به صورت پیش فرض تیک خورده باشد. در این حالت جستجو مانند حال حاضر انجام شود. اگر کاربر تیک آن را بردارد، عبارتی که در فیلد نام کالا یا نام در صندوق فروش وارد می شود عینا جستجو می شود. 2- مقدار پیش فرض این چک باکس از کانفیگ “فعال بودن گزینه ی جستجوی مشابه به صورت پیش فرض در جستجوی کالا”خوانده می شود.

RMC-7818

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← امکان جدید “تعریف گروهی تعداد مجاز فروش کالا در رسید” اضافه شده است. به فرم “تغییر گروهی مشخصه های قیمت کالا” ستون های “تعداد مجاز فروش” و “تعداد مجاز فروش با قیمت تعدادی” اضافه شده است. همچنین دو کلید جدید با نام های “واردسازی گروهی تعداد مجاز فروش” و “واردسازی گروهی تعداد مجاز فروش با قیمت تعدادی” جهت واردسازی این ستون ها اضافه شده است.

RMC-7754

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← امکان جدید “تعداد مجاز فروش کالا در یک رسید – صندوق فروش” اضافه شده است. با پر کردن فیلد تعداد مجاز فروش و تعداد مجاز فوش تغییر قمیت تعدادی در تب اطلاعات قیمت در تعریف کالا محدودیت در فروش کالا در صندوق ایجاد میشود به فرم اطلاعات کالا فیلد های “تعداد مجاز فروش” و “تعداد مجاز فروش با قیمت تعدادی” اضافه شده است.

RMC-7731

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت کالا و انبار ← تامین کنندگان ← امکان جدید “ماهیت تامین کننده” به فرم اطلاعات عمومی اضافه شده است. در فرم “تعریف تامین کننده” فیلد “ماهیت تامین کننده” اضافه شده است این فیلد دارای سه مقدار انتخاب “خالی”،”حقیقی” و “حقوقی” است که این سه مقدار یه شرح زیر است: خالی: می توان سه فیلد “کد ملی”،”شناسه ملی”،”کد اقتصاری” را وارد کرد یا خالی گذاشت. حقیقی: وارد کردن “کد ملی” 10 رقمی اجباری می باشد. حقوقی : وارد کردن دو فیلد ” شناسه ملی” (10 رقمی ) و “کد اقتصادی” (12 رقمی) اجباری می باشد. همچنین کانفیگ “اجباری بودن انتخاب ماهیت درفرم تامین کننده” اضافه شده است که: مقدار پیش فرض این کانفیگ false است که با عوض کردن مقدار این کانفیگ به true انتخاب “ماهیت تامین کننده” در فرم تامین کننده اجباری می شود.

RMC-7718

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار ← تامین کننده ← تامین کننده جدید ← اطلاعات تامین کننده ← سفارش اتوماتیک کالا بر اساس تامین کننده به سیستم اضافه شده است.

سفارش اتوماتیک کالا بر اساس تامین کننده
قیمت خرید کالاهای تره بار در فروشگاه ها، بامداد روزی که سفارش دریافت می شود مشخص خواهد شد. در صورتی که سفارش آن از قبل ثبت شده باشد.
برای این منظور لازم است برای برخی از تامین کنندگان به صورت خودکار سفارش های تصویب شده ای که تایید تامین کننده ندارند، قیمت کاتالوگ کالاها آپدیت شوند. این کار توسط اسکجولر انجام می شود.
در تعریف تامین کننده فلگ جدیدی به نام “دارای سفارش خودکار” اضافه شد است.

RMC-7678

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت کالا و انبار ← تامین کنندگان ← فیلد جدید “مسئولیت هزینه حمل” در اطلاعات قراردادی اضافه شده است. به فرم تعریف تامین کننده در تب اطلاعات قراردادی فیلد جدیدی با نام “مسئولیت هزینه حمل” اضافه شده است. این فیلد شامل مقادیر (خالی- بر عهده خریدار- برعهده فروشنده) می باشد که انتخاب آن اختیاری ست.

RMC-7655

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← سفارش ← فیلد جدید “فروشگاه مبنا جهت نمایش نتایج”به فرم پیشنهاد سفارش اضافه شده است. در پیشنهاد سفارش به پنجره پیشنهاد سفارش فیلتر: “فروشگاه مبنا جهت نمایش نتایج” اضافه گردیده است، که با زدن دکمه انتخاب فروشگاه ، میتوان برای یک فروشگاه با اطلاعات فروشگاه دیگر پیشنهاد سفارش محاسبه کنیم ، نکته : 1-این امکان فقط بر روی کمپانی امکان پذیر است . 2-در صورتی انتخاب یک فروشگاه دیگر، فقط دو مقدار فروش و روز موثر تغییر می کند،به طور مثال اگر بخواهیم برای فروشگاه A سفارش ثبت کنیم و از اطلاعات فروش فروشگاه B استفاده کنیم ، فقط دو مقدار تعداد فروش و روز موثر از فروشگاه B برداشته می شود.

RMC-7477

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← سفارش و فاکتور خرید (فاکتور دریافتی) ← فیلد موعد تسویه به فرم های سفارش و فاکتور دریافتی اضافه شده است.

فیلد جدیدی با نام “موعد تسویه فاکتور (روز)” به فرم های زیر اضافه شد:
سفارش،تایید تامین کننده ،اعلان ارسال،دریافتی،دریافتی فوری
مقدار این فیلد بصورت پیش‌فرض از فیلد موعد تسویه فاکتور در فرم تامین کننده گرفته شود و نمایش داده شود.
به فرم فاکتور دریافتی، این فیلد در قالب تاریخ اضافه شده است
***این فیلد در فرم های تایید تامین کننده و اعلان ارسال قابل ویرایش نیست***
چهار دسترسی برای این منظور اضافه شده است :
   – زیر کد منبع 5204 >> نام: ویرایش موعد تسویه فاکتور در سفارش
   – زیر کد منبع 5209 >> نام: ویرایش موعد تسویه فاکتور در دریافتی
   – زیر کد منبع 5256 >> نام: ویرایش موعد تسویه فاکتور در دریافتی فوری
   – زیر کد منبع 5324 >> نام: ویرایش موعد تسویه فاکتور در فاکتور دریافتی

RMC-7069

نسخه پچ: –

مدیریت کالا و انبار ← تامین کنندگان ← انتخاب تامین کننده ←  کالای جدید ← 4 فیلد جدید به فرم ” کالای تامین کننده “ اضافه شده است.

در قسمت کالای تامین کننده به فرم، 4 فیلد ضریب سفارش دهی ,موعد تسویه ,مدت ماندگاری کالا,ذخیره احتیاطی در تب اطلاعات کالای تامین کننده اضافه شده است.

RMC- 6299

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت کالا و انبار ← تغییر قیمت کالاها در سند تغییر قیمت کالاها با انتخاب ساعت و تاریخ ها و زدن Arrowkey ها تاریخ و ساعت تغییر می نماید.

RMC-6090

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت کالا و انبار ← تامین کنندگان ← امکان جدید “ثبت شماره تلفن 5 رقمی دراطلاعات تامین کنندگان” اضافه شده است. کانفیگ الگوی شماره تلفن تامین کننده اضافه شده است. 1- – به صورت پیش فرض الگوی شماره تلفن مانند قبل می باشد. (امکان وارد کردن شماره تماس های 8 رقمی که با عدد غیر صفر شروع می شوند را دارا می باشد و همچنین شماره تماس هایی که دارای کد می باشند (عددی سه و یا رقمی که با صفر شروع می شوند مانند 021 یا 0912) می تواند وارد نماید. 2- برای مشتریانی که می خواهند شماره تلفن های 4 و 5 رقمی نیز وارد نماید الگوی دیگری تعبیه شده است. بدین ترتیب در فرم تامین تامین کننده امکان وارد کردن شماره تماس های 4 تا 8 رقمی که با عدد غیر صفر شروع می شوند را دارا می باشد و همچنین شماره تماس هایی که دارای کد می باشند (عددی سه و یا رقمی که با صفر شروع می شوند مانند 021 یا 0912) می تواند وارد نماید. حداقل تعداد شماره تماس 4 رقم و حداکثر 11 (شماره موبایل) می باشد. نکته**: برای این منظور برای مشتریانی که نیاز به این امکان دارند می بایست از کامنت کانفیگ الگوی مورد نظر کپی کرده و در کانفیگ ثبت نماید. نکته1: در صورتی که مقداری در کانفیگ وارد نشود هیچ کنترلی بر روی تعداد ارقام وارد شده برای شماره تماس انجام نمی گردد. نکته2: در صورت حذف مقدار کانفیگ، مقدار درست در قسمت توضیحات کانفیگ آورده شده است. نکته3: در صورتی که الگوی شماره تلفن تامین کننده اشتباه وارد شده باشد، پیغام: “الگوی شماره تلفن تامین کننده اشتباه است.” نمایش داده می شود.

RMC-5961

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت کالا و انبار ← تغییر قیمت تعدادی ← غیر فعال سازی تغییر قیمت تعدادی ← کلید جدید “فعالسازی” به فرم غیرفعالسازی تغییر قیمت تعدادی اضافه شده است. قبل از واردسازی فایل باید با استفاده از فیلتر گروه فروشگاهی، گروه فروشگاهی مورد نظر را انتخاب کرده و بعد از آن فایل مربوطه را وارد کنید. فرمت واردسازی: بارکد نوع فایل واردسازی: text , excel

RMC-5881

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← عملیات انبار ← انبارگردانی ← به فرم انبارگردانی و انبارگردانی پیشرفته پیغامی با نام “اسناد باز انبار” اضافه شده است . هشدار یا خطا بودن این پیغام با کانفیگ “سطح هشدار برای بررسی اسناد باز قبل از انبارگردانی” کنترل میشود. این فرم لیست اسناد انباری که روی موجودی کالاها تاثیر میگذارند و ناتمام هستند را نمایش میدهد. کلید صدور در پایین این فرم به این منظور طراحی شده است که لیست این اسناد را در فایل Excel به کاربر خروجی دهد. * در رابطه با اسناد انتقالی این نکته اهمیت دارد که فقط اسناد ورود مرتبط با فروشگاهی که در آن قصد ثبت انبارگردانی را داریم بررسی میشود. * در ضمن تمامی اسناد مرتبط با این انبار که وضعیت آنها درحال کار و تمام شده باشند نیز بررسی میگردد. نکته: به هنگام جستجوی اسناد باز، اسناد باز تمامی انبارهای فروشگاه بررسی شده و در پیغام خطا نمایش داده می شود. (تمامی انبارها نه فقط انباری که انبارگردانی می گردد.) اشکال برطرف شده: اگر سندی داشته باشیم که ابطال شده باشد یا لغو سند شده باشد حتی اگر بعد از آن مجدد سند را فعال کرده باشیم باز هم در هشدار اسناد باز نمایش داده میشود. (این اشکال برطرف گردید)

RMC-5831

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت مدیریت کالا و انبار ← فاکتور دریافتی ← فاکتورهای تامین کننده کالا ← فاکتور دیافتی ← امکان “تغییر در چاپ سند فاکتور دریافتی ” در قالب جزئیات اضافه شده است. در چاپ سند فاکتور دریافتی در حالت Detailed تغییرات زیر اعمال شده است : 1- فونت سرتیتر این سند مانند تمام سایر سندها تغییر یافت. 2- ستون سود حذف شد. 3- ستون “بدون احساب حراج” اضافه شده است. (این ستون قیمت دائمی گروه فروشگاهی را نمایش می‌دهد.) 4- نام ستون “قیمت کالا” به “قیمت کالا با احتساب حراج” تغییر یافته است. 5- ستون “قیمت کالا – درصد” اضافه شده است. (این ستون درصد اختلاف قیمت دائمی و قیمت موقت کالا (حراج) را نمایش می‌دهد.) نکته 1: لازم به ذکر است در تمامی بخش های قیمت، درصورتی که کالا فاقد قیمت گروه فروشگاهی باشد، قیمت ریشه درنظر گرفته خواهد شده است. نکته 2 : باتوجه به اضافه شدن قیمت دائمی کالا به سند انبار، برای اسنادی که از قبل در سیستم وجود داشته‌اند، ستون قیمت بدون احتساب حراج فاقد اطلاعات خواهد بود.

RMC-5733

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت مدیریت کالا و انبار ← فاکتور انبار ← سفارش ← پیشنهاد سفارش ← ستون جدید “در حال انتقال ” به مقادیر کانفیگ ستون های فعال پیشنهاد درخواست سفارش اضافه شده است. ستون “درحال انتقال” به صورت پیش فرض اضافه می شود. در کانفیگ”ستون های فعال پیشنهاد سفارش” عدد 52 که جهت نمایش ستون “درحال انتقال” است به صورت پیش فرض اضافه می شود.

RMC-5755

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت مدیریت کالا و انبار ← تغییر قیمت کالاها ← ستون “موجودی” اضافه شده است. به سند تغییر قیمت، حراج، درخواست تغییر قمیت تعدادی و تغییر قیمت تعدادی ستون موجودی اضافه شده است. همچنین کلید بررسی موجودی با شماره منبع 37993 در فرم تغییر قیمت تعدادی و شماره منبع 37995 در سند تغییر قیمت اضافه شده است. با اعمال این کلید موجودی کالا براساس گروه فروشگاهی نشان داده می شود که این موجودی برابر مجموع موجودی دردسترس و رزرو شده می باشد. نکته – برای گروه مشتری امکان بررسی موجودی وجود ندارد. – برای گروه قیمت گذاری، موجودی برابر است با مجموع موجودی دیگر گروه های فروشگاهی. – توجه شود که تمامی فروشگاه ها دارای گروه قیمت گذاری باشد.

RMC-5640

نسخه پچ : 3032

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← سفارش ← پیشنهاد سفارش، کلید”اعمال پیشنهاد سفارش براساس تعداد در بسته” اضافه شده است.

تعداد در بسته بر اساس بزرگترین بسته کالا محاسبه می گردد. به عنوان مثال: تعداد پیشنهاد سفارش، 12 عدد می باشد. اما تعداد در بسته 10 عدد کالا می باشد. سیستم به صورت اتومات با زدن دکمه اعمال پیشنهاد سفارش براساس تعداد در بسته، مقدار پیشنهاد سفارش را 20 عدد می نماید. (یعنی رند شده و دو بسته کالا در نظر گرفته می شود.)

RMC-5639

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← سفارش ← پیشنهاد درخواست سفارش ← تغییری در “فرمول محاسباتی پیشنهاد درخواست سفارش” صورت گرفته است. فرمول جدید محاسباتی به پیشنهاد درخواست سفارش به فرمول زیر تغییر داده شده است: پیشنهاد سفارش-(تعداد سفارش در راه+ موجودی) -میانگین فروش روزانه*(ذخیره احتیاطی(برابر مدت تحویل)+ مدت تحویل+مدت بین دو سفارش)+(مقدار کانفیگ “حداکثر زمان مجاز بعد از تحویل مورد انتظار”)

RMC-5637

نسخه پچ : 3036

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت مدیریت کالا و انبار ← تعریف کالا ← تغییر گروهی مشخصه های قیمت کالا، تغییر گروهی مشخصه های قیمت کالا ، “واردسازی درصد سود توافقی” اضافه شده است. واردسازی از فایل با فرمت Text و Excel انجام می گردد. فرمت واردسازی : بارکد , درصد سود توافقی نکته : – پسوند فایل اکسل حتما می بایست xls باشد. – فایل اکسل موردنظر نباید Open باشد. (در این صورت واردسازی انجام نمی گردد).

RMC-5586

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
مدیریت کالا و انبار ← تامین کننده ← اطلاعات تامین کنندگان← تب اطلاعات عمومی گزینه با عنوان “غیر مجاز برای ثبت دریافت فوری ” اضافه گردیده است. با انتخاب این گزینه، امکان ثبت سند “دریافت فوری کالا” برای تامین کننده امکان پذیر نخواهد بود.

RMC-5502

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← سفارش ← پیشنهاد سفارش ←امکان جدیدی اضافه شده است که در سند پیشنهاد سفارش کالاهایی که فیلتر “فعالسازی سفارش” برای آنها غیر فعال باشد را نمایش نمی دهد در سند پیشنهاد درخواست سفارش کالاهایی که فیلتر “فعالسازی سفارش” برای آنها غیر فعال باشد را نمایش نمی دهد. (همانند سند سفارش ساده) نکته : فعال یا غیرفعال بودن فیلتر “فعالسازی گردش کالا” تاثیری ندارد

RMC-5441

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← سفارش ← پیشنهاد سفارش، برای دو کلید اطلاعات کالا و تاریخچه دریافتی های کالا، کلید میانبر اضافه شده است. اطلاعات کالا: Ctrl+X تاریخچه دریافتی های کالا : Ctrl+Q نکته: کلیدهای اضافه شده با انتخاب کالا مانند عکس زیر در پنجره پیشنهاد درخواست کالا نمایش داده می شود.

RMC-5388

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت مدیریت کالا و انبار ← تغییر قیمت کالاها ← حراج ←امکان جدیدی فراهم شده است که در سند حراج اگر مقدار صفر وارد گردد سیستم اجازه ثبت سند را به کاربر نمی دهد. از این پس امکان ثبت سند حراج با مقدار صفر وجود نخواهد داشت.

RMC-5246

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت مدیریت کالا و انبار ← مدیریت انبار ← سفارش ← دریافتی به سند “سفارش” و سند “دریافتی” کلید “جدول اکسل” اضافه شده است. امکان خروجی از اطلاعات سند در فایل اکسل فراهم می گردد.

RMC-5213

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت مدیریت کالا و انبار ← تغییر قیمت کالاها به فرم تغییر قیمت چک باکسی با نام “گرد کردن قیمت جدید” اضافه شده است. *گزینه ی گرد کردن قیمت جدید، ستون قیمت جدید را با ضریب 50 به بالا گرد می نماید. بعد از زدن کلید کنترل قیمت این گرد کردن انجام می شود. *گزینه ی گرد کردن قیمت جدید فقط در اسناد تغییر قیمت قابل استفاده می باشد نه حراج. در نتیجه ممکن است قیمت اصلی کالایی را گرد کنیم ولی با زدن سند حراج برای آن کالا قیمت آن از حالت رند شده خارج شود. *اگر در سند تیک گرد کردن را بزنیم بعد از اینکه آن سند را یکبار ببندیم و مجدد باز کنیم، این گزینه انتخاب نشده است و قیمت هم گرد نشده و در چاپ سند نیز قیمت گرد نشده نمایش داده می شود.

RMC-5204- شماره فاکتور تامین کننده

RMC-5204

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار← فاکتور خرید ← فاکتور تامین کننده کالا ← فاکتور دریافتی ← فیلد جدیدی با نام ” شماره فاکتور تامین کننده” در فاکتور دریافتی اضافه شده است.
در صورتی که شماره فاکتور تامین کننده تکراری وارد شود به کاربر هشدار داده می شود. نکته قابل توجه : اگر شماره فاکتور جدیدی که قصد ثبت آن را داریم با شماره فاکتور یک فاکتور ابطال شده یکسان باشد سیستم خطایی به کاربر نمایش نمی دهد.

RMC-5009

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت مدیریت کالا و انبار ← فاکتور خرید ← فاکتور تامین کننده کالا ← فاکتور دریافتی ← امکان جدید تحت عنوان “تغییر قیمت خرید در صفحه فاکتور دریافتی” اضافه شده است. هدف: در فاکتور دریافتی امکانی اضافه گردید است که به وسیله آن می توان در بخش مغایرت هزینه اولیه ، قیمت کالاها را بر اساس شماره خارجی قرارداد ها تغییر داد. فقط کافی است در قسمت مغایرت هزینه اولیه ، کالاهایی که میخواهیم تغییر قیمت دهیم انتخاب کرده و در فیلد مربوطه شماره خارجی قرارداد را وارد نماییم.

RMC-4809

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت مدیریت کالا و انبار ← فاکتور خرید ← امکان جدید تحت عنوان “قیمت نهایی واحد با مالیات به صفحه فاکتور خرید” اضافه شده است. ستون “قیمت نهایی واحد با مالیات” به فاکتور خرید اضافه شده است. (هدف: نمایش قیمت خرید تمام شده با احتساب مالیات) قیمت نهایی + (مالیات کل / تعداد) = قیمت نهایی واحد با مالیات

RMC-4793

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت مدیریت کالا و انبار ← چاپ بارکد ← امکان جدید ” فیلتر کردن کالا براساس درصد حراج به صفحه چاپ بارکد کالا ” اضافه شده است. به فرم چاپ بارکد کالا (بارکد جدید) فیلتری اضافه شده است که بر مبنای آن میتوان کالاهای لیست را براساس درصد حراج، درصد تخفیف مصرف کننده آنها فیلتر نمایید. *** اگر نوع حراج قیمت جانشین یا کاهش مقداری باشد میزان درصد حراج برای آنها حساب شده و در ستون درصد حراج نمایش داده می شود. نکته1 – ستون های درصد تخفیف حراج و درصد تخفیف مصرف کننده رند می شوند و بدون اعشار نمایش داده می شوند. نکته2- برای اینکه از فیلتر جدید اضافه شده استفاده کنیم حتما باید گزینه های قیمت کالا و قیمت موقت و قیمت مصرف کننده انتخاب شده باشند.

RMC-4561

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت مدیریت کالا و انبار ← تامین کنندگان ← امکان “تعریف گروهی هزینه پیش فرض کالا” اضافه شده است. در تعریف کالای تامین کننده امکان وارد سازی هزینه پیش فرض به صورت درصدی اضافه شده است. مدیریت کالا و انبار / فاکتور تامنین کننده کالا / فاکتور دریافتی و فاکتور مرجوعی 1. در سند فاکتوردریافتی، امکان واردسازی ” هزینه” ردیفی اضافه شده است. 2..سند فاکتور مرجوعی، امکان واردسازی “درصد هزینه” ردیفی اضافه شده درصد است. به فرم کالای تامین کننده فیلد “هزینه پیش فرض” اضافه شده است مقدار وارد شده در این فیلد به “فاکتور دریافتی” و “فاکتور مرجوعی” ارسال می شود.

RMC-3785

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت مدیریت کالا و انبار ← تغییر قیمت کالاها ← امکان جدیدی تحت عنوان “محاسبه قیمت فروش براساس درصد سود توافقی درسند حراج و تغییر قیمت” در قسمت تغییر قیمت و حراج اضافه شده است. می توان برای هر کالا سود مطلوب مورد انتظار را در بخش سود توافقی هرکالا پر نمود و در بخش تغییر قیمت /حراج قیمت فروش کالا را براساس این سود محاسبه نمود بدین صورت که مقدار درصد سود توافقی به بهای تمام شده (آخرین کاتالوگ فعال – آخرین قیمت دریافتی – میانگین آخرین قیمت های دریافتی – بیشینه آخرین قیمت های دریافتی – کمینه آخرین قیمت های دریافتی) اضافه شده و ستون مقدار فروش را محاسبه می نماید .

RMC-2746

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت مدیریت کالا و انبار ← قوانین فروش، پروموشن تخفیف پلکانی روی رسید اضافه شده است.

در این پروموشن می توان قوانینی تعریف کرد که بر اساس مبلغ رسید به فاکتور تخفیف درصدی/مقداری اعمال نمایید. نکته: آستانه پروموشن تخفیف پلکانی روی رسید بر اساس “قیمت” (قیمت کل رسید) می‌باشد. هدف: ایجاد آستانه های مختلف بر روی کل رسید فروش می‌باشد. (به عنوان مثال: رسیدهای فروش بالای 500 هزار تومان تخفیفی مقداری معادل 50هزار تومان دریافت نمایند.)

RMC-2745

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت مدیریت کالا و انبار ← قوانین فروش، پروموشن جایزه روی خرید رسید اضافه شده است.

رسید فروش، با رسیدن به شرط آستانه پروموشن، بالاترین قیمت واحد در رسید فروش تحت تاثیر پروموشن قرار می‌گیرد. نکته: در صورتی که مبلغ رسید فروش به حد آستانه برسد، گرانترین کالا انتخاب شده و پروموشن بر روی آن اعمال می گردد. بازه های اعمال پروموشن برابر آستانه است. (مثال در صورتی که آستانه را 100,000 مشخص نمایید هر بار مبلغ رسید از 100,000 بگذرد پروموشن اعمال می‌گردد.) قابل ذکر می‌باشد که هر بار شرط آستانه برقرار گردد بر روی گرانترین کالا (مبلغ واحد کالا) پروموشن اعمال می‌گردد. یعنی بر روی هر کالا تنها یکبار پروموشن اعمال می شود.

RMC-2742

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت مدیریت کالا و انبار ← امکان جدیدی تحت عنوان ” تغییر کاتالوگ در حین ثبت فاکتور خرید” اضافه شده است.

رسید فروش، با رسیدن به شرط آستانه پروموشن، بالاترین قیمت واحد در رسید فروش تحت تاثیر پروموشن قرار می‌گیرد. نکته: در صورتی که مبلغ رسید فروش به حد آستانه برسد، گرانترین کالا انتخاب شده و پروموشن بر روی آن اعمال می گردد. بازه های اعمال پروموشن برابر آستانه است. (مثال در صورتی که آستانه را 100,000 مشخص نمایید هر بار مبلغ رسید از 100,000 بگذرد پروموشن اعمال می‌گردد.) قابل ذکر می‌باشد که هر بار شرط آستانه برقرار گردد بر روی گرانترین کالا (مبلغ واحد کالا) پروموشن اعمال می‌گردد. یعنی بر روی هر کالا تنها یکبار پروموشن اعمال می شود.

RMC-2709

نسخه پچ : –

مدیریت کالا و انبار
در ماژول مدیریت مدیریت کالا و انبار ← تعریف انبار ← فعال سازی کالا در انبار، گزینه امکان غیرفعال سازی کالاهای فاقد گردش در انبار اضافه شده است.

در فرآیند انبار گردانی، تمامی کالاهایی که به انبار انتساب دارند شرکت می کنند، گاها ممکن است کالاهایی فاقد هرگونه گردش باشند و در هر دوره ی انبارگردانی در سند انبار گردانی ظاهر گردد. این کالاها هر بار با موجودی صفر شمارش شده و در سند انبارگردانی ذخیره می گردند. در دراز مدت تعداد این کالاهای بدون گردش در سند انبارگردانی افزایش می یابد. با توجه به این که فرآیند خواندن کالاها برای نمایش سند انبارگردانی، فرآیندی زمان بر است، وجود چنین کالاهای فاقد گردشی در سند انبارگردانی اهمیتی ندارد. از این رو این بخش به کاربر کمک می کند تا در بازه ی زمانی انتخابی، کالاهای فاقد گردش هر انبار را غیرفعال کند. تعریف کالای فاقد گردش: کالایی فاقد گردش است که در لحظه‌ی فعلی دارای موجودی صفر بوده و از تاریخ انتخاب شده هیچ گونه گردشی از نوع شمارش انبار، انواع انتقالی و فروش نداشته و در انبار مذکور امکان سفارش داشته باشد. ابتدا بازه ی ابتدایی برای یافتن کالاهای فاقد گردش را انتخاب کرده و پس از انتخاب “نمایش اطلاعات” در صورتی که کالای فاقد گردشی وجود داشته باشد در لیست نمایش داده می شود. با انتخاب کلید قبول پس از تایید کاربر امکان سفارش کالا در انبار غیرفعال می گردد. نکته: امکان وارد کردن تاریخ بزرگتر از تاریخ جاری سیستم وجود ندارد.