ایکات

7 فروشگاه زنجیره‌ای

پوشاک ایکات در اوایل دهه هفتاد و به جهت زنده نگه داشتن یکی از کهن ترین صنایع دستی بومی مناطق کویری ایران این نام را برای خود برگزید . ایکات در فارسی دارایی نامیده میشود . ایکات یا دارایی یکی از صنایع دستی شهر یزد میباشد که روشی است کهن در بافت پارچه های منقش با رنگ پذیر کردن نخ ها پیش از بافت تا به تدیرج همزمان با عملیات بافت نقش نیز نمودار شود . در ایران از گذشته دور این شیوه در مناطق مختلف وجود داشته، ولی در حال حاضر ایکات تنها در کارگاههای محدود در شهر یزد بافته میشود که هم اکنون تعداد 7 کارگاه ایکات بافی در این شهر دایر میباشد و تنی چنداز صنعتگران هنرمند این شیوه بافت را حفظ نموده اند.

برچسب های مرتبط

نظرات

نظر خود را بنوسید