حسابداری

فراهم آوردن اطلاعات مالی منسجم در سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف تلقی می‌شود. سیستم حسابداری عبارتست از فن ثبت، طبقه‌بندی و ارائه گزارش‌های مالی سازمان و تفسیر نتایج حاصل از بررسی آنها.

نرم‌افزار حسابداری کیان علاوه بر داشتن توانایی معمول حسابداری مانند تعریف کدینگ حساب‌ها به صورت نامحدود، تفضیل یکتا و شناور، صدور و طبقه‌بندی اسناد، مرور اسناد، صدور سند افتتاحیه، اختتامیه و مرکب، دارای امکانات و توانایی‌های خاص برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای است؛ این امکانات شامل صدور اتوماتیک سند روزانه فروش، سند روزانه انبار، سند انبارگردانی، سند فاکتورهای خرید از تأمین‌کنندگان و ... است.

 

برخی از امکانات ویژه

 •          تعریف انواع سطوح حساب از جمله گروه‌ حساب، حساب کل، حساب معین و حساب تفضیلی
 •          گزارش‌گیری سریع بر روی تک تک حساب‌ها، وضعیت مانده بدهکار و بستانکار
 •          مدیریت حساب‌های تفضیلی به صورت شناور و یکتا
 •          ورود و صدور اسناد به Excel
 •          تعریف ضوابط مورد نظر بر اساس سیاست‌های سازمان به منظور دریافت اسناد میانی حسابداری
 •          انتخاب عملیات مالی مدنظر سازمان به منظور ثبت اطلاعات مربوط به آن عملیات به واسطه دریافت سند میانی حسابداری
 •          مرتب‌سازی و قطعی‌سازی اسناد به صورت گروهی
 •          تعریف سال مالی
 •          عملیات پایان سال مالی شامل: بستن حساب، ثبت سند افتتاحیه و اختتامیه به صورت خودکار و دستی
 •          گزارش‌گیری‌ از بخش‌های مختلف مانند گزارش اسناد و ریز اسناد با امکان فیلترینگ گردش حساب‌ها در سطوح مختلف، ترازهای دو، چهار و هشت ستونی
 •          نمایش دفاتر قانونی شامل روزنامه، معین و کل
 •          گزارش کدینگ حساب‌ها
 •          کنترل گردش حساب‌ها با مشاهده جزئیات کامل آنها در سطوح مختلف حساب (مرورگر حساب‌ها)
 •          امکان تنظیم و نمایش صورت‌های مالی شامل سود و زیان و ترازنامه
 •          گزارش‌های جامع و کارا با قابلیت خروجی بر اساس تمامی فرمت‌های استاندارد رایج از جمله PDF، Word، Excel و ...

امکان تعریف انواع گروه های حساب، حساب کل، معین و تفضیلی

امکان تعریف ضابطه

بستن حساب ها، سند افتتاحیه و اختتامیه

ماننده شرح ها، انواع تفضیلی، سال مالی، انواع گروه حساب، تعیین طول کد حساب و کدینگ حساب تفضیلی خودکار

مرورگر حساب، تراز آزمایشی، دفاتر، صورت های مالی و گزارش کدینگ حساب ها

امکان ورود و صدور حساب های مالی و اسناد حسابداری