خزانه داری 

استفاده کارآمد از نقدینگی و پرهیز از بروز مشکلات ناشی از کمبود وجوه نقدی را می‌توان یکی از نگرانی‌های مسئولین مالی سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی دانست. از همین رو، کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد در مؤسسات یاد شده اهمیت ویژه‌ای دارد. در نرم‌افزار حاضر، اطلاعات مهم مربوط به تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های برگه‌های وجه و تغییرات آنها از زمان ورود تا خروج از واحد اقتصادی، ثبت می‌شود.

هر واحد اقتصادی بنابر عملکرد و شرایط خاص خود روش خاصی را در تراکنش‌های مالی انتخاب می‌کند. سیستم خزانه‌داری کیان با قابلیت انطباق با روش‌های مختلف به گونه‌ای طراحی شده است که علاوه بر امکانات معمول، قابلیت تعریف چرخه گردش وجه(Tender WorkFlow)  را برای شما فراهم می‌آورد. با استفاده از این قابلیت، واحدهای اقتصادی بزرگ و کوچک با روش‌های کاری کاملاً متفاوت می‌توانند عملیات خزانه‌داری خود را به صورت کاملاً اختصاصی انجام دهند.

   برخی از امکانات ویژه

 •          تعریف انواع اسناد خزانه‌داری در زمینه دریافت و پرداخت وجوه نقد و غیر نقد (از جمله اسناد دریافت، واگذاری، واگذار به غیر (خرج چک)، وصول، وصول نقدی، برگشت، ابطال، دستور پرداخت، پرداخت قطعی، برگشت چک) با توجه به سیاست‌های شرکت و چرخه کاری مجموعه
 •          تعریف انواع دسته چک
 •          تعریف بانک‌ها و مؤسسات مالی
 •          تعریف چرخه گردش وجوه دریافتی و پرداختی
 •          چاپ برگه وجه به همراه شماره و تاریخ
 •          ثبت اسناد استقرار
 •          صدور اسناد حسابداری اتوماتیک
 •          چاپ انواع چک
 •          عمليات گروهي (واگذاري، وصول، تحويل، رد و تأیید، ويرايش و صدور سند مالي)
 •          اعلام هشدار هنگام سررسيد چک‌ها با قابلیت تنظیم توسط کاربر
 •          گزارش‌های اسناد دریافتی و پرداختی
 •          گزارش‌ چک‌های صادره، وارده، سررسید شده
 •          گزارش منابع مالی
 •          گزارش دسته چک
 •      تهیه صورت مغایرت بانکی
 

 

امکان تعریف انواع سال مالی، برگ های وجه، انوع شرح، بانک و ...

انواع اسناد دریافتنی، اسناد پرداختنی، عملیات گروهی بر روی برگه وجوه و اسناد استقرار

انواع گزارشات اسناد دریافتنی، پرداختنی، گزارشات گروهی اسناد، موجودی منابع، چک های صادره، چک های سررسید شده و گزارش دسته چک