گزارشات

مدیریت و نظارت دقیق بر تمامی فعالیت‌های مجموعه‌های فروشگاهی در مجموعه‌های بزرگ و زنجیره‌ای از طریق سیستم گزارش‌ها امکان‌پذیر می‌گردد. شرکت نرم‌افزاری کیان با ارائه سیستم گزارش‌ها سعی بر آن داشته که همسو با این روند حرکت کرده و امکانات جدیدی را در این سیستم به شما عرضه کند. نرم‌افزار گزارش‌ها، تمامی گزارش‌های مربوط به سایر سیستم‌ها را با توجه به سطح دسترسی در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

از مشخصه‌های بارز این سیستم امکان محدودسازی، تفکیک و طبقه‌بندی اطلاعات جهت گزارش‌گیری است.

  

گزارش بر اساس کاربران
گزارش بر اساس ایستگاه های کاری
گزارش بر اساس فروشگاه ها

گزارشات مربوط به تسویه حساب
گزارشات مربوط به مخازن پول
گزارشات انتقال وجه

گزارشات مربوط به اطلاعات مشتریان
گزارشات بر اساس اطلاعات خرید مشتریان
گزارشات بر اساس اطلاعات سهام
گزارشات اوراق اعتباری
گزارشات امتیاز مشتریان

گزارشات بر اساس اطلاعات کارمندان
گزارشات بر اساس اطلاعات کاربران

گزارشات مربوط به وضعیت انبارها
گزارشات موجودی کالا ها
گزارشات بر اساس اسناد انبار
گزارشات مغایرت های انبار
گزارشات امتیاز مشتریان
گزارشات کاردکس کالا
گزارشات اسناد انتقالی

گزارشات بر اساس اطلاعات کالاها
گزارشات بر اساس فروش کالاها شامل انواع گزارشات مقایسه ای
گزارشات بر اساس سفارشات
گزارشات فروش عمده
گزارشات بر اساس تامین کنندگان
گزارشات بر اساس گروه های کالا
گزارشات کارت های هدیه
گزارشات کالای محصول

گزارشات فروش دوره ای
گزارشات تخفیفات دوره ای
گزارشات عملیات مالی
گزارشات دوره ای فروشگاه ها
گزارشات خرید دوره ای مشتریان