مدیریت ارسال

 

سیستم مدیریت ارسال به منظور رفاه بیشتر و ارائه خدمات بهتر به مشتریان فروشگاه پیاده‌سازی شده است. با به‌کارگیری این نرم‌افزار این امکان برای مشتریان فروشگاه شما فراهم می‌گردد که بعد از خرید کالاهای خود، کالاهایی که حمل آن‌ها برایشان دشوار است را در محل تحویل بگیرند. این سیستم برای فروشگاه‌هایی که کالاهای بزرگی را (از جمله تلویزیون، یخچال، مبل و صندلی و ...) به فروش می‌رسانند بسیار کارآمد بوده و بدین ترتیب می‌توانند روند هماهنگی ارسال، حمل کالا و نصب آن (در صورت لزوم) را مدیریت نمایند.

 

   برخی از امکانات ویژه

  •          تعیین هزینه ارسال کالا به مناطق مختلف شهر یا خارج از محدوده آن
  •          هماهنگی ارسال کالا با مشتری و تغییر آن در صورت درخواست وی
  •          هماهنگی نصب کالا با مشتری و تغییر آن در صورت درخواست وی
  •          پیگیری نصب کالاهای ارسال شده
  •          ثبت سریال کالای نصب شده
  •          مشاهده وضعیت کالا در فرآیند ارسال
  •     مشاهده اطلاعات کالای فروخته شده و نحوه پرداخت آن و همچنین مشاهده گزارش‌های مربوط به فرآیند فروش، حمل و نصب کالا، و گزارش‌های جامع مالی