مدیریت کالا محصول

 

فروشگاه‌ها و کارگاه‌هایی که در حوزه تولید کالا فعالیت می‌کنند، می‌توانند برای مدیریت مواد اولیه و در نهایت، کالای تولیدی خود از سیستم مدیریت کالای محصول بهره ببرند. برای مثال، در شیرینی‌فروشی‌ها هر یک از شیرینی‌ها و کیک‌ها از مواد اولیه‌ای تشکیل شده است که این مواد و کالای نهایی تولید شده از آنها را می‌توان در سیستم یکپارچه کیان تعریف نموده و بدین ترتیب بر تهیه و فروش آنها مدیریت نمود.

با به‌کارگیری سیستم مدیریت کالای محصول در مجموعه نرم‌افزاری کیان، صاحبان مشاغل تولیدی قادر خواهند بود که کالای محصول خود و دستورالعمل تولید آن را تعریف نمایند. این بخش از مجموعه نرم‌افزاری کیان امکان تولید کالای محصول را از طریق ثبت سند فراهم می‌آورد. با تنظیم این سند، به صورت خودکار از تعداد مواد اولیه در انبار مربوطه کاسته و بر تعداد کالای تولید شده در انبار محصول اضافه می‌شود و بدین ترتیب امکان کنترل و نظارت بر موجودی کالاها در انبار برای کاربر فراهم می‌آید.

 

   برخی از امکانات ویژه

  •          تنظیم دستورالعمل تولید کالای محصول
  •          تنظیم سند تولید کالای محصول در فروشگاه‌های تک انباری، دو انباری و غیره
  •     محاسبه هزینه نهایی کالای محصول براساس هزینه مواد اولیه و هزینه سربار برآوردی