نرم افزار قرعه کشی

با استفاده از فرآیند قرعه‌کشی، فروشگاه می‌تواند بر اساس سیاست‌های کاری خود در صورت تمایل بین تراکنش‌های صندوق که دارای آستانه تعیین شده‌ای هستند در بازه‌های زمانی مشخص قرعه‌کشی کرده و یکی را به صورت تصادفی برنده اعلام کند.

 

 

برخی امکانات ویژه

     قرعه کشی براساس رسید

     تجمیع رسیدهای مشتری و چاپ بلیط قرعه کشی بر اساس تنظیمات انجام گرفته

     درج شماره سریال مجزار برای هر رسید مشتری

     امکان حذف و ویرایش بلیط قرعه کشی

     امکان گزارش‌گیری از بلیط‌های قرعه کشی در بازه زمانی مشخص

     قرعه کشی بر اساس امتیاز کاربر

     امکان مشخص نمودن حداقل امتیاز لازم جهت شرکت در قرعه کشی

     امکان مشخص نمودن امتیاز مورد نیاز برای هر شانس قرعه کشی

     اختصاص شماره سریال رندوم برای هر شانس مشتری

     امکان انجام چند قرعه‌کشی و حذف بلیط‌های قرعه‌کشی برنده در قرعه‌کشی‌های بعدی