سیستم جامع مدیریت فروش فروشگاهی

 

   مجموعه نرم‌افزارهای سیستم جامع مدیریت فروش فروشگاهی

شرکت کیان نرم‌افزارهای خود را در مجموعه‌ای تحت عنوان «سیستم جامع مدیریت فروش فروشگاهی» (KCMS) ارائه می‌دهد که شامل مجموعه نرم‌افزارهای زیر می‌باشد:

 •          صندوق فروش
 •          مدیریت فروشگاه
 •          مدیریت کالا و انبار فروش- مدیریت تأمین کالا
 •          مدیریت پیکربندی فروشگاهی
 •          مدیریت پرسنلی فروشگاهی
 •          مدیریت ارتباط با مشتری فروشگاهی
 •          حسابداری
 •          خزانه‌داری
 •          گزارش‌ها
 •          سفارش تلفنی و ارسال سفارش
 •          تولید محصول
 •          مدیریت ارسال