نرم‌افزارهای مرتبط

 

سرعت‌بخشی در انجام فرآیندهای کاری و توانایی در تصمیم‌گیری‌های به موقع، امری ضروری در دنیای رقابتی امروز به شمار می‌رود. بدون شک با تسهیل فرآیند انجام کارها، جمع‌آوری سریع و دقیق اطلاعات و ارائه مناسب آنها، می‌توانید با هدایت و کنترل صحیح فروشگاه‌های خود، رضایت مشتریان را جلب نموده و همراهی همیشگی آنها را در مجموعه فروشگاهی داشته باشید.

نرم‌افزارهای مرتبط با سیستم جامع مدیریت فروش فروشگاهی کیان، همسو با تغییرات فناوری در جهان پیشرفته و در امر مدیریت بسیار کارآمد خواهد بود. این نرم‌افزارها به قرار زیر می‌باشند:

  •          داشبورد مدیریت
  •          اتوماسیون انبارداری سیار (PDA)
  •         کیوسک اطلاع‌رسانی