مدیریت و پیکربندی فروشگاه

 

مدیریت پیکربندی فروشگاه

مدیریت و طبقه‌بندی صحیح اطلاعات مربوط به تمامی کارمندان، وظایف‌ آنها، بخش‌های گوناگون سازمان و هر یک از پارامترها، نقش بسزایی در مدیریتی متمرکز بر کل مجموعه خواهد داشت. شرکت کیان به منظور دستیابی به این مهم، سیستم مدیریت پیکربندی فروشگاه را طراحی و پیاده‌سازی نموده است.

این نرم‌افزار شما را قادر می‌سازد تا در دفتر مرکزی به تعريف ساختار سازماني فروشگاه، تعیین سطوح دسترسی کاربران با توجه به شرح وظایف آنها، انواع روش‌های پرداخت و واحدهای پولی مورد قبول در فروشگاه پرداخته و مجموعه فروشگاهی خود را آنگونه که مایلید مدیریت نمایید.

 برخی از امکانات ویژه

  • تعریف سطوح مختلف سازمان و طراحی ساختار سازمانی از جمله تعریف فروشگاه‌ها و صندوق‌های فروش، تعریف گروه‌بندی و مدیریتفروشگاه‌ها
  • تعریف کاربران شامل مشخصات فردی، کلمه عبور و رمز عبور و امکان تعیین اعتبار زمانی برای کاربران
  • تعریف گروه‌های کاربری به صورت درختواره و نامحدود
  • تعريف سطوح دسترسی به گروه‌های کاربری
  • تعیین درصد سود مشارکت فروشگاه‌های زیرمجموعه سازمان
  • تعریف انواع واحدهای پولی و روش‌های پرداخت
  • تنظیم قابلیت ترکیب هر روش پرداخت با تخفیفات رسیدی و تخفیف گرد کردن
  • تعریف انواع تخفیف‌ها، دلیل‌ها و تنظیم مدت اعتبار هر تخفیف
  • تعیین حداکثر میزان کاهش مبلغ رسید به واسطه اعمال تخفیف
 

 

در این بخش امکان تعریف فروشگاه جدید،صندوق فروش و تنظیمات آن امکان پذیر است.

این بخش امکان تعریف گروه را برای فروشگاه ها ممکن می کند. گروه فروشگاهی در فرآیند هایی نظیر قیمت گذاری کاربرد فراوان دارد.

این بخش امکان مدیریت کاربرانی که از سیستم استفاده می کنند را فراهم می کنند. همچنین شما می توانید به تعداد دلخواه گروه کاربری تعریف کنید.

در این بخش می توانید هر نوع تنظیماتی را برای سطوح مختلف (مانند شرکت، ایستگاه های کاری و صندوق فروش) اعمال کنید.

امکان تعریف انواع واحد پولی، تخفیفات، دلیل ها و دیگر پارامتر ها

امکان تعریف انواع تقویم به تفکیک تقویم مالی، کالا و انبار، مالیات فروش، گزارش ها و ...

این بخش امکان جستجو سریع در تنظیمات سیستم را فراهم می کند.