اهمیت بازاریابی رابطه‌مند در ایجاد مشتریان وفادار

امروزه دیگر رضایت مشتری به تنهایی کافی نیست و فروشگاه‌ها نباید تنها به آن بسنده کنند بلکه باید از وفادار بودن مشتریان خود اطمینان حاصل کنند. در این فلسفه، هدف ایجاد روابط بلندمدت و سودمند متقابل با ذینفعان به ویژه مشتریان، بیشتر به منظور حفظ مشتریان و از دست ندادن آنها مشتریان فعلی است تا جذب مشتریان جدید. مجموعه‌هایی که دانش و درک درستی با توجه به نیازها و ارزش های مشتریان داشته باشند، محصولات و خدمات ارزشمندی ارائه می‌دهند و با جلب رضایت، وفاداری را در خود ایجاد می‌کنند. در این کتاب با مفاهیم اصلی بازاریابی رابطه‌مند آشنا خواهیم شد

1401-9-1 15:23:39 +03:30

بازاریابی پیامکی

برای موفقیت در بازار کنونی باید بتوانید از تمامی روش‌های تبلیغاتی و ارتباطی استفاده کنید تا رابطه‌ای مستمر و پایدار با مشتریان شکل دهید. یکی از سرویس‌های خوب و کم هزینه‌ای که می‌توان برای تعامل با مشتری استفاده کرد " ارسال پیامک" است.

1401-8-13 20:40:47 +03:30
رفتن به بالا