مدیریت فروش فروشگاهی

با‌ توجه ‌به روند روبه رشد مراکز خرید و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این کتاب سعی شده منابع مورد نیاز برای ورود به دنیای خرده‌فروشی، شروع پروژه فروشگاهی و مدیریت موجودی کالاها و هرآنچه برای مدیریت بهتر مورد نیاز است، ارائه شود. این کتاب از پنج بخش تشکیل شده که در هر بخش به تفصیل در مورد نکات مربوط به دنیای خرده‌فروشی، مدیریت کالا، مدیریت فروشگاه و ... اطلاعاتی آورده شده‌است