لزوم استفاده از صندوق در برخی مشاغل

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی و تصمیم‌گیری در سازمان، با حضور نمایندگان اتاق اصناف و وزارت صنعت و سایر مراجع و تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای ذیربط، از تعیین فهرست نهایی صاحبان مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش خبر داد. چه مشاغلی مشمول این طرح می‌شوند؟

2022-06-18T17:02:15+04:30
رفتن به بالا