سوالات متداول درخصوص اتصال پایانه فروشگاهی به سامانه مودیان مالیاتی

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از صنفی و غیرصنفی مشمول این قانون می‌شوند. تمامی مشمولان می‌توانند از طریق سایت سامانه مودیان مالیاتی، به نشانه tp.tax.gov.ir ثبت‌نام خود را انجام دهند بله این قابلیت در نرم‌افزار کیان طراحی و در مجموعه‌های فروشگاهی بزرگ و هلدینگ‌ها پیاده‌سازی شده است. بله یکی از [...]