تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از صنفی و غیرصنفی مشمول این قانون می‌شوند.

تمامی مشمولان می‌توانند از طریق سایت سامانه مودیان مالیاتی، به نشانه tp.tax.gov.ir ثبت‌نام خود را انجام دهند

بله این قابلیت در نرم‌افزار کیان طراحی و در مجموعه‌های فروشگاهی بزرگ و هلدینگ‌ها پیاده‌سازی شده است.

بله یکی از روش‌های پیاده‌سازی شده در نرم‌افزار کیان برای ارسال اطلاعات مالیاتی به سامانه مودیان مالیاتی کشور از طریق شرکت‌های معتمد (TSP) می‌باشد.

باید جریمه‌ای معادل حداقل 23 درصد از فروش خود را پرداخت کنند.