ضرورت نوین‌سازی نظام توزیع با فروشگاه‌های زنجیره‌ای

ضرورت نوین‌سازی نظام توزیع با فروشگاه‌های زنجیره‌ای ضرورت توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای عرضه مستقیم کالا بیش‌ازپیش برای مسئولان روشن‌شده و حتی برنامه‌های توسعه نیز تأکید بر گسترش این فروشگاه‌ها دارد؛ در برنامه ششم توسعه سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در توزیع کالا از هشت درصد کنونی به ۲۰ درصد تا پایان برنامه پیش‌بینی‌شده است. به گزارش [...]

2022-06-28T11:06:33+04:30

سهم پایین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در توزیع کالا

اگرچه در سال‌های اخیر تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شعب آنها در ایران نسبت به گذشته افزایش یافته است. اما نسبت به سایر کشورها (که بخش اعظم عرضه کالاها، توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای استاندارد انجام می‌گیرد) هنوز سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در نظام توزیع کالا در ایران خیلی کم است. در این مقاله موضوع اثرگذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در توزیع کالا مورد بررسی قرار گرفته است

2021-11-24T14:33:52+03:30
رفتن به بالا