تاثیر تخفیف بر سودآوری فروشگاه‌

آیا تخفیف دادن، استراتژی درستی برای رسیدن به فروش بیشتر و سود بیشتر است؟ آیا می‌توان استراتژی مذکور را در هر شرکتی و برای هر محصولی پیاده کرد؟ به طور کلی می‌توان گفت که همیشه و برای هر کسب و کاری، تخفیف دادن راه حل درستی برای فروش بیشتر نیست و شاید تاثیر منفی هم داشته باشد. باور کردنش برایتان سخت است و می‌پرسید چرا، بهتر است تا پایان این مطلب را بخوانید .