اسرار مال‌ها

در مجموعه کتاب های اسرار مال ها (جلد یک) در مورد مال و مراکز خرید با چه موضوعاتی آشنا می شوید : ایده ساخت مال ها و مراکز خرید از کجا آمده است؟ طراحی های مختلف آن ها به چه منظوری بوده است؟ نقطه ی قوت آن ها کجاست؟ و چگونه به اینجا رسیده اند؟ تفاوت ها و مزیت های رقابتی در مال چیست؟ محل جغرافیایی مال چه اهمیتی دارد؟ چرا باید مال خریداری کنیم؟