اسرار مال ها

تعاریف و کلیات

نویسندگان: نیما کیایی و مسعود عیوضی

ناشر: اعتلای وطن

سال انتشار:  1399

اسرار مال ها

برند یک مال، هویت آن محسوب می‌شود. در یک حالت ساده، درک مشتریان از مال، هویت مال را می‌سازد. این درک و تصور از نام تجاری یک مال اطلاعات واقعی دریافت شده توسط بازدیدکننده، مانند اتمسفر و فضای مال، ترکیب مستاجران، مساحت و اندازه‌ مال و از پیشنهادهای خوب برای اوقات فراغت که موجب ایجاد حس عاطفی می‌شود و برای بازدیدکننده دلنشین شده‌است، شیک و در بعضی اوقات عاشقانه نیز هست، در ذهن بازدیدکننده باقی می‌ماند.

بنابراین یک مرکز تجاری (مال) احتیاج دارد بر روی برند خود یک استراتژی بازاریابی برای حمایت از آنچه بیان شده، ایجاد کند. ایجاد برند راهی برای ایجاد تمایز از دیگر مراکز خرید است و دلیل بازدید بیشتر برای مشتری است.

در مجموعه کتاب های اسرار مال ها (جلد یک) در مورد مال و مراکز خرید با چه موضوعاتی آشنا می شوید :

  • ایده ساخت مال ها و مراکز خرید از کجا آمده است؟
  • طراحی های مختلف آن ها به چه منظوری بوده است؟
  • نقطه ی قوت آن ها کجاست؟ و چگونه به اینجا رسیده اند؟
  • تفاوت ها و مزیت های رقابتی در مال چیست؟
  • محل جغرافیایی مال چه اهمیتی دارد؟
  • چرا باید مال خریداری کنیم؟