مدیریت رفتار مصرف‌کننده

مولف: پروفسور مایکل آر.سولومون

مترجم: دکتر کامبیز حیدرزاده

پیش‌گفتار : پرویز درگی

انتشارات: نشر بازاریابی

سال انتشار: 1392

مدیریت رفتار مصرف‌کننده

اگر می‌خواهید با دلایل کامیابی شرکت‌های موفق و همچنین دلایل ناکامی و شکست نام‌های بزرگ آشنا شوید، خواندن کتاب «رفتار مصرف کننده» را به شما توصیه می‌شود. سولومون، نویسنده کتاب رفتار مصرف‏کننده، به‌عنوان یک دانشمند پیشتاز در حوزه‌ «رفتار مصرف‌کننده»، هر آن چیزی را که برای مدیران بنگاه‌های اقتصادی، مدیران بازاریابی و فروش لازم دانسته در این کتاب یکجا مهیا کرده است.

در بخش‌هایی از  پیش‌گفتار کتاب آمده‌است:

خواننده با مطالعه‌ی این اثر، نخست به آگاهی و دانش “رفتار مصرف‌کننده” دست می‌یابد، اما در این سطح متوقف نمی‌‌ماند بلکه، در پی هر مثال، به بینشی می‌رسد، و در نهایت آنکه، دست به “رفتار” می‌زند.سولومون در صفحاتی از کتاب با عنوان “چالش رفتار مصرف‌کننده”، از خواننده می‌خواهد به پرسشهایی پاسخ دهد.”چالش رفتار مصرف‌کننده”، به نوعی پرسشهای خاص، پرسشهای باز و آزاد را مطرح می‌کند. خواننده نمی‌تواند به صرف مطالعه، به این پرسشها پاسخ دهد.

خواننده برای پاسخ به این پرسشها –  که در بخش چالش رفتار مصرف‌کننده عنوان شده است – به الزام باید به “بازار” و “واقعیتهای بازار” توجه چند بعدی داشته باشد، اقدامات متفاوتی به راه اندازد. پژوهشها و گزارشهای تازه‌ای مهیا سازد، فرضیات متفاوتی از این پژوهشها و گزارشها استخراج کند، برخی از فرضیات را آزمون کند. پس از آن بر پایه‌ی دانش و بینش، برخی چارچوبهای کلیشه‌ای را در هم شکند.و البته پاسخ یکسانی برای این پرسشها وجود ندارد.

 از شرکتی به شرکتی دیگر، در گذر زمان پاسخها تغییر می‌یابد، از کالا و خدمتی به کالا و خدمتی دیگر، رنگ و بوی پرسشها دگرگون می‌شود و ضروری است فرضیات تازه‌ای بر پایه‌ی دانش و بینش جدید عرضه شود.